deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Uznania

W 1990 roku, przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, opublikowana została lista 80 -ciu zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska, na której umieszczono także Hutmen. Decyzja ta spowodowała, że nałożono na firmę szereg obowiązków, mających na celu zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Wszystkie obowiązki zostały zrealizowane terminowo, a emisja zanieczyszczeń pyłowych została zmniejszona około trzydziestokrotnie.
W związku z wypełnieniem wszystkich kryteriów dotyczących skreślenia z listy najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska, decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w dniu 21 grudnia 2002 roku HUTMEN S.A. został skreślony z "listy 80".
HUTMEN S.A. posiada uregulowany stosunek prawny, związany z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, gospodarką odpadami i odprowadzaniem ścieków przemysłowych. Średnie roczne wielkości stężenia pyłu i metali nieżelaznych w powietrzu atmosferycznym, w bezpośrednim sąsiedztwie spółki, nie przekraczają stężeń dopuszczalnych.

Działania HUTMEN S.A , po uzyskaniu najwyższych światowych osiągnięć w dziedzinie odpylania gazów odlotowych (i dalszym zmniejszaniu oddziaływania na środowisko naturalne), zostały ukierunkowane na wprowadzanie do eksploatacji urządzeń i technologii minimalizujących powstawanie odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Działania te zostały docenione przez uznane w świecie organizacje proekologiczne, co znalazło wyraz m.in. w:

- przyznaniu w 1995 roku, przez World Environment Center dla HUTMEN S.A. "Certyfikatu za osiągnięcia w dziedzinie minimalizacji powstawania odpadów",

- otrzymaniu w 1996 roku, przez pracowników HUTMEN S.A. nagrody zespołowej: wyróżnienia I stopnia w "Ogólnopolskim konkursie za najlepsze osiągnięcia w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i gospodarki odpadami przemysłowymi oraz wykorzystania paliw i energii, wdrożone w latach 1994-1995". Organizatorem konkursu była Fundacja Ochrony Powietrza Atmosferycznego, przy współudziale z Energetyką Holenderską i Naczelną Organizacją Techniczną, pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dalsze działania w dziedzinie ochrony środowiska w spółce będą ukierunkowane na wprowadzanie bezodpadowych technologii produkcji.
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo