deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Historia

1918

Tradycja firmy sięga 1918 roku. Wtedy to, na powierzchni 4000 m2 wybudowany został zakład hutniczy "Schaefer & Schael", wytwarzający stopy łożyskowe, spoiwa cynowo-ołowiowe, stopy drukarskie, brązy.

1945

Zniszczenie zakładu w trakcie działań wojennych.

1946

Odbudowa zakładu, instalowanie nowych pieców i pras. Pierwsza produkcja - wykonanie 610 ton wyrobów hutniczych: stopów łożyskowych, spoiw cynowo-ołowiowych, brązów i spiżów, a także wałków i tulei brązowych oraz miedzi fosforowej i ołowiu rafinowanego.

 

1947

Zakład zostaje oficjalnie wpisany do rejestru przedsiębiorstw.

1951

Zatwierdzenie planu rozbudowy zakładu o wyroby wyciskane i ciągnione z miedzi.

1950-1955

Powstanie nowych wydziałów produkcyjnych: elektroodlewni, tłoczni, ciągarni rur, prętów i drutów; hali rafinerii miedzi oraz nowoczesnej, jak na ówczesny stan techniki odpylni gazów z pieców szybowych.

1952

Uruchomienie pierwszej prasy, a tym samym rozpoczęcie produkcji wyrobów plastycznych.

1963

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "HUTMEN" - pod taką nazwą firma prowadzi działalność do 1992 r.

1965-1967

GEneralna modernizajcja hali stopów łożyskowych. Przestarzałe piece zastąipono zespołami tygli żeliwnych zaopatrzonych w karuzelowe maszyny rozlewnicze. Wydział ciągarni wyposażony został w automatyczne ciągarki do prętów; zainstalowano urządzenia do ciągłego odlewania wałków i tulei z brązów.

1968-1972

Drugi etap największej rozbudowy Hutmenu. W tym czasie powstawały kolejne nowe hale produkcyjne : tłoczni i ciągarni, odlewania ciągłego, narzędziowni.

1973-1987

Modernizacja zakładu. Instalowano urządzenia produkcyjne i pomocnicze, umożliwiające zwiększenie produkcji. Uruchomiono Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, niezbędny do wspomagania zarządzania firmą. Zaraz po rozbudowie, rozpoczęto na dużą skalę eksport wyrobów plastycznych - głównie do Szwecji, Niemiec, Danii, USA.
Równolegle z rozwojem produkcji, budowano zaplecze socjalne dla pracowników. Powstawały obiekty rekreacji i wypoczynku.

1989-1991

Restrukturyzacja zakładu w kierunku zwiększenia produkcji plastycznej.

1992

2.03.1992 r. - HUTMEN Spółka Akcyjna zostaje wpisany do Rejestru Handlowego, po dokonanym przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego - Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych "HUTMEN", w jednoosobowa spółkę Skarbu Państwa.

1992-1996

Przebudowano linię produkcji rur miedzianych, zainstalowano nowoczesne urządzenia, zastosowano rozwiązania techniczno-technologiczne, odpowiadające najnowocześniejszym rozwiązaniom światowym - dostosowując ją do potrzeb budownictwa. Zmodernizowano i zwiększono produkcję płaskowników miedzianych oraz drutów mosiężnych i brązowych. Uruchomiono nowoczesne odpylnie pulsacyjne. W latach 1991-1995 nakłady na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły 8 mln USD.

1997-2000

5 listopada 1997 r. spółka zadebiutowała na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych .
W 1998 r. wdrożony został System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9002. Przeprowadzono modernizacje związane ze zwiększeniem rentowności procesów metalurgicznych oraz rozwojem wysoko-przetworzonych wyrobów. Zainstalowano hermetyczny piec konwertorowy z górnym dmuchem, co pozwoliło na zmniejszenie emisji pyłów polimetalicznych.
Restrukturyzacja firmy w kierunku wyodrębniania samodzielnych zakładów produkcyjnych - centrów zysku.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania IFS Applications - moduł dystrybucja i finanse.

2001-2002

Wdrożenie nowej, znaczącej inwestycji w zakresie wytwarzania rur miedzianych, co pozwoli na zwiększenie produkcji, obniżkę kosztów i wejście na rynki zagraniczne. Wdrożenie IFS Applications - moduł zarządzanie produkcją.
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo