deutsch english mapa serwisu
 
 
 

2010

Podstawowe dane finansowe za 2010 r.

       Hutmen S.A. - Podstawowe dane finansowe za 2010 r.

                                                                                                                                 w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

381 767

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-3 885

Zysk (strata) brutto

2 960

Zysk (strata) netto

2 270

Aktywa razem

299 685

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

8 674

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

472 171

Kapitał własny

218 840

Kapitał zakładowy

312 027

Liczba akcji ( w szt.)

25 596

 

Rentowność sprzedaży netto

1,0%

Stopa zadłużenia

27%

Wskaźnik płynności I

1,91

Wskaźnik płynności II

1,45

ROA

0,008

ROE

0,010

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo