deutsch english mapa serwisu
 
 
 

2011

Podstawowe dane finansowe za 2011 r.

Hutmen S.A. - Podstawowe dane finansowe za 2011 r.

                                                                                                                                 w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

456 340

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

13 655

Zysk (strata) brutto

15 775

Zysk (strata) netto

15 671

Aktywa razem

293 197

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

8 635

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

49 951

Kapitał własny

234 611

Kapitał zakładowy

312 027

Liczba akcji ( w szt.)

25 596

 

Rentowność sprzedaży netto

3,4%

Stopa zadłużenia

20%

Wskaźnik płynności I

2,65

Wskaźnik płynności II

2,05

ROA

0,053

ROE

0,067

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo