deutsch english mapa serwisu
 
 
 

2012

Dane finansowe za 2012 rok

2012

I kwartał

II kwartał 

III kwartał

 

narastająco

narastająco

2012 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży

109 430

205 683

314 748

404 818

Zysk (strata) na działalności

971

1 638

2 340

757

operacyjnej

Zysk (strata) brutto przed 

1 666

3 650

5 256

4 111

opodatkowaniem

Zysk (strata) netto

1 484

3 416

4 987

4 015

Aktywa razem

317 109

312 584

321 432

299 918

Zobowiązania długoterminowe

8 722

8 821

8 880

8 826

Zobowiązania krótkoterminowe

72 191

66 167

74 179

52 466

Kapitał własny

236 196

237 596

238 373

238 626

Kapitał zakładowy

312 027

312 027

312 027

312 027

Liczba akcji (w szt.)

25 596

25 596

25 596

25 596

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

9,23

9,28

9,31

9,32

 

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo