deutsch english mapa serwisu
 
 
 

2013

Dane finansowe za 2013 rok

         

2013

I kwartał

II kwartał 

III kwartał

 

narastająco

narastająco

2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży

96 248

218 790

351 756

450 804

Zysk (strata) na działalności

-32

2 254

4 198

3 940

operacyjnej

Zysk (strata) brutto przed 

837

3 525

6 089

-24 495

opodatkowaniem

Zysk (strata) netto

737

3 353

5 867

-24 540

Aktywa razem

313 794

321 645

331 252

257 809

Zobowiązania długoterminowe

8 838

8 807

8 850

8 758

Zobowiązania krótkoterminowe

65 248

70 480

79 511

36 864

Kapitał własny

239 708

242 358

242 891

212 187

Kapitał zakładowy

312 027

312 027

312 027

312 027

Liczba akcji (w szt.)

25 596

25 596

25 596

25 596

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

9,37

9,47

9,49

8,29

 
         
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo