deutsch english mapa serwisu
 
 
 

2016

Dane finansowe za 2016 r.

2016

I kwartał

II kwartał 

III kwartał

 

narastająco

narastająco

2016 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży

87 738

157 304

233 590 

 

Zysk (strata) na działalności

1 284

1 753

2 603 

 

operacyjnej

Zysk (strata) brutto przed 

1 131

768

1 780 

 

opodatkowaniem

Zysk (strata) netto

1 042

524

1 457 

 

Aktywa razem

272 523

277 286

274 247 

 

Zobowiązania długoterminowe

9 411

10 213

9 470 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

52 097

56 035

53 857 

 

Kapitał własny

211 015

211 038

210 920 

 

Kapitał zakładowy

312 027

312 027

 312 027

 

Liczba akcji (w szt.)

25 596

25 596

25 596 

 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

8,24

8,24

8,24 

 

 
         
         
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo