deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Informacje prasowe

15.01.2015 - Zarząd Hutmen S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Hutmen SA złożył dziś, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale NWZA z 31 października ubiegłego roku, wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z publicznego obrotu. Jest to kolejny etap w procesie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen SA,  wcześniej Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki na podstawie uchwał podjętych na ww. NWZA.

 „18 lat obecności na GPW w Warszawie to ważny etap w historii spółki, która w tym czasie osiągnęła światowy poziom produkowanych wyrobów, spełniających najwyższe standardy jakościowe kontrahentów z całego świata. Będziemy kontynuować naszą strategię poza rynkiem regulowanym zachowując obecną skalę działalności” – ocenia Jan Ziaja, Prezes Zarządu Hutmen SA.

Podjęte działania są wynikiem prowadzonego porządkowania aktywów w Grupie Kapitałowej Boryszew. Według zapowiedzi Prezesa Szeligi, Hutmen pozostanie w strukturach grupy, a redukcja kosztów m.in. związanych z obecnością na giełdzie pomoże w utrzymaniu produkcji w segmencie miedziowym.

Obecnie, po wezwaniu, Boryszew kontroluje blisko 85 proc. akcji Hutmenu. Cena zaproponowana w wezwaniu (4,90 zł za akcję), została zaakceptowana przez większość, ale jednak nie przez wszystkich akcjonariuszy.

„Wbrew pierwotnym planom, po zapoznaniu się z treścią pozwu, jaki wpłynął do warszawskiego Sądu Okręgowego, podjęliśmy decyzję o skierowaniu wniosku do KNF, bez wcześniejszego rozstrzygnięcia sporu. Argumentacja zawarta w pozwie, w mojej ocenie, nie jest przekonująca a oczekiwanie na jego sądowe rozstrzygnięcie spowoduje jedynie niepotrzebne wydłużenie całego procesu i niesie za sobą ryzyko konieczności powtórzenia procedury związanej z wycofaniem spółki z obrotu” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew, głównego akcjonariusza Hutmen SA.

Na początku lutego przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbędzie się posiedzenie w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia powództwa w postaci wstrzymania wykonania uchwały Hutmenu z 31 października 2014 roku. Sąd wyda decyzję o zabezpieczeniu powództwa po wysłuchaniu stanowisk stron. Wcześniej kilku drobnych akcjonariuszy złożyło pozew o uchylenie lub unieważnienie przedmiotowej uchwały. W tamtej sprawie Sąd Okręgowy odrzucił wniosek o zabezpieczenie powództwa – sąd apelacyjny rozpatruje właśnie zażalenie na tę decyzję.

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przywróci akcjom spółki (oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLHUTMN00017) formę dokumentu.

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo