deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Kalendarium wydarzeń 2014

Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2014.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe:

- za IV kwartał 2013 r. – 19 lutego 2014 r.,

- za I kwartał 2014 r. – 12 maja 2014 r.,

- za III kwartał 2014 r. – 7 listopada 2014 r. 

 

II. Raporty roczne za 2013 r.

- jednostkowy – 14 kwietnia 2014 r.,

- skonsolidowany – 14 kwietnia 2014 r.

 

III. Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2014 r. – 12 sierpnia 2014 r.

 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego z II kwartał 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

     

Podstawa prawna: §83 ust. 1 i 3, §101 ust. 2 oraz §103 ust. 1 RMF

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. 30.06.2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. zostało zwołane na dzień 30 czerwca na godz. 11.00 w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

W dniu 25 września 2014 r. zostało ogłoszone publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Hutmen S.A. W dniu 10 października br. Zarząd przedstawił swoje stanowisko dotyczące ww. wezwania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. 31.10.2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. zostało zwołane na dzień 31 października 2014 r. na godz. 15.00 w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kw. 2014 r.

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Hutmen za III kw. 2014 r., którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym nr 2/2014 na dzień 7 listopada 2014 r., zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2014 r.
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo