deutsch english mapa serwisu
 
 
 

I kwartał

2007-03-30

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie, w którym HMN „Szopienice” S.A. poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od spółki Bolesław Recycling Sp. z o.o., o dokonaniu wpisu w księdze udziałów Bolesław Recycling Sp. z o.o. więcej

2007-03-28

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A. poprzez Boryszew S.A., spółkę od niego zależną, podmiot dominujący w stosunku do Impexmetal S.A. więcej

2007-03-27

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., zawiadomienia o ilości akcji posiadanych przez Impexmetal S.A. i Boryszew S.A. więcej

2007-03-27

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że otrzymał od Impexmetal S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A. oraz od Boryszew S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A. zawiadomienia o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A. więcej

2007-03-23

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej dotyczące dokonania, w dniu 19 marca 2007 r., rejestracji 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D. więcej
1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7  »»»  
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo