deutsch english mapa serwisu
 
 
 

NWZ 06.02.2017

NWZ 06.02.2017 r.

Zarząd Spółki Hutmen S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 lutego 2017 r. otrzymał informację od akcjonariuszy reprezentujących cały kapitał zakładowy Spółki, czyli: Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Impex-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o odbyciu w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej "NWZ") Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 25.596.270 akcji, dających łącznie prawo do 25.596.270 głosów, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na NWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2017 r. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Treść uchwał podjętych przez NWZ

Wykaz akcjonariuszy

Zarząd Hutmen S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. („NWZ”):

1. Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 49,03% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

2. SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentująca 6.165.383 sztuk akcji, stanowiących 24,09% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 6.165.383 głosów, stanowiących 24,09% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

3. SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentująca 3.528.196 sztuk akcji, stanowiących 13,78% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.528.196 głosów, stanowiących 13,78% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

4. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, , reprezentująca 2.657.532 sztuk akcji, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 2.657.532 głosów, stanowiących 10,38% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych było reprezentowane 100% kapitału zakładowego Spółki.

 

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo