deutsch english mapa serwisu
 
 
 

NWZ 31.08.2011 r.

31 sierpnia 2011 roku informacje po odbyciu NWZ w dniu 31 sierpnia 2011r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 r. (załączony plik)

Zgromadzenie, ze względu na brak wniosków w tej sprawie, odstąpiło od rozpatrywania 9 punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia, tj. „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”.

Akcjonariusz biorący udział w Zgromadzeniu zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Treść uchwał podjętych przez NWZ Hutmen S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ 31.08.2011 r.

5 sierpnia 2011 r.

 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53 - 234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 sierpnia 2011 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1)           Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)           Wybór Przewodniczącego,

3)           Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)           Przyjęcie porządku obrad,

5)           Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w przedmiocie działalności Spółki,

7)           Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,

8)           Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowanych części przedsiębiorstwa,

9)           Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

10)           Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

11)           Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 15 sierpnia 2011 r ( Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ w dniu 31.08.2011 r.

Projekty uchwał na NWZ zwołane w dniu 31.08.2011 r.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo