Informujemy, iż z dniem 15 grudnia 2021 spółka Hutmen zakończyła działalność produkcyjną.

 

kapitálové skupiny Hutmen

Náležíme do Finanční skupiny Impexmetal a Finanční skupiny Boryszew