Powołanie osób nadzorujących

Numer raportu: 
13/2011
Data publikacji: 
Thursday, June 23, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A. kolejnej kadencji następujące osoby: 1. Kamil Dobies, 2. Jakub Nadachewicz,, 3. Piotr Szeliga, 4. Zygmunt Urbaniak 5. Jan Ziaja, 6. Waldemar Zwierz Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. (Załączony plik) Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.