Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 r.

Numer raportu: 
15/2011
Data publikacji: 
Friday, August 5, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że ulega zmianie termin publikacji skonsolidowanego rozszerzonego sprawozdania finansowego sporządzonego za I półrocze 2011 r., które zostanie opublikowane w dniu 10 sierpnia 2011 r., a nie jak wcześniej planowano 19 sierpnia 2011 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.