Wykaz informacji opublikowanych w 2012 roku

Numer raportu: 
5/2013
Data publikacji: 
Friday, April 26, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2012 r. Pełna treść raportów wymienionych w załączniku niniejszego raportu jest dostępna na stronie internetowej Hutmen S.A. pod adresem www.hutmen.pl (zakładka "Relacje inwestorskie"). Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 ustawy o ofercie.