Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

Numer raportu: 
19/2015
Data publikacji: 
Thursday, April 23, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Hutmen S.A. na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. powołała jednoosobowy Zarząd kolejnej kadencji, w składzie: Jan Ziaja – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Uchwała wchodzi w życie z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r. Pan Jan Ziaja jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia magisterskie i doktoranckie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Przebieg kariery zawodowej: 2011 - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Hutmen S.A. 2008 - Prezes Zarządu Polski Cynk Sp. z o.o, 2007-2011 Prezes Zarządu Dyrektor Generalny ZM Silesia SA 2006-2007 Dyrektor Zarządzający Oddziałem Boryszew SA - Huta "Oława" 2005-2006 Prezes Zarządu WM Dziedzice S.A. 2005-2006 Prezes Zarządu Hutmen S.A. 2001-2005 Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. produkcji i handlu Huta "Oława" 2000-2001 Z-ca Dyrektora ds. handlu i marketingu Hutmen S.A. 1994-2000 Kierownik handlowy, prokurent, Huta "Oława" 1997-1999 Prezes Zarządu Zakład Kadmu "Kadm Oława" Sp. z o.o. 1985-1992 Kierownik utrzymania ruchu Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Oławie Pan Jan Ziaja jest Członkiem Rad Nadzorczych: WM Dziedzice S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, Baterpol S.A. oraz Silesia S.A. Pan Jan Ziaja nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Ziaja nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 RMF