Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.

Numer raportu: 
4/2008
Data publikacji: 
Monday, January 28, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. przekazuje wykaz informacji, określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2007 r.
Podstawa prawna:
Art. 65 ust.1 ustawy o ofercie