Current reports

Numer raportu Data publikacji
1/2009 17.01.2009 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
2/2009 17.01.2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.
3/2009 17.01.2009 Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie"
4/2009 26.01.2009 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
5/2009 06.02.2009 Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia
6/2009 06.02.2009 Projekty uchwał ZWZ
7/2009 21.04.2017 Rejestracja zmiany kapitału spółki zależnej
8/2009 25.02.2009 Uzupełnienie porządku NWZ
9/2009 09.03.2009 Projekty uchwał NWZ
10/2009 21.03.2009 Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 20 marca 2009 r.
11/2009 21.03.2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
12/2009 31.03.2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.
13/2009 20.04.2009 Program nabycia akcji własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia
14/2009 03.06.2009 Termin i porządek obrad ZWZ
15/2009 10.06.2009 Projekt uchwał ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2009 r.
16/2009 22.06.2009 Ogłoszenie wyroku sądu w sprawie z powództwa MSP przeciwko spółce zależnej
17/2009 25.06.2009 Treść uchwał ZWZ podjętych w dniu 24 czerwca 2009 r.
18/2009 25.06.2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ
19/2009 25.06.2009 Powołanie Członków Zarządu na następną kadencję
20/2009 29.07.2009 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21/2009 10.08.2009 Zawiadomienie o postanowieniu sądu w sprawie uchylenia zabezpieczenia powództwa MSP przeciwko HMN Szopienice w likwidacji
22/2009 12.08.2009 Zawiadomienie o apelacji od wyroku sądu w sprawie z powództwa MSP przeciwko HMN Szopienice w likwidacji
Hutmen PSr 2009 01.01.2009 Hutmen PSr 2009