Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajištění bezpečných a ergonomických pracovních podmínek pro každého zaměstnance je důležitým cíle činnosti HUTMEN sp zoo. Důkazem efektivity realizace tohoto účelu je absence nemocí z povolání a nízký počet nehod za daný rok.

Dbáme na to, aby byly záležitosti spojené se zlepšením bezpečnosti a komfortu práce v prostředí firmy a s prevencí pro zdraví zaměstnanců a nás navštěvujících hostů potencionálně nebezpečných událostí byly zohledněny v rozhodnutích činěných ve všech oblastech činnosti firmy, v souladu s přijatou Environmentální a kvalitativní politikou.

Při směřování k realizaci mezinárodních standardů a naplňování očekávání našich zákazníků jsme v HUTMEN sp zoo zavedli systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci shodný s normou OHSAS 18001, odpovídající charakteru činnosti a s ní spojeným hrozbám.

Aktivity směřující k zlepšení bezpečnosti a zajištění zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance HUTMEN sp zoo mají za cíl:

  • zlepšit kulturu bezpečnosti práce,
  • zlepšit ergonomii pracovišť,
  • řízení rizik,
  • omezení počtu nehod a nemocí z povolání zavedením moderních technologií a moderních ochranných prostředků,
  • zvyšování povědomí a také kvalifikace zaměstnanců pomocí školení různého druhu.