Historie

1918 rok

Na území současného závodu Hutmen sp zoo vznikl hutní závod Metallhüttenwerke  Schaefer & Schael věnující se výrobě ložiskových, tiskařských slitin a bronzů.

1946 rok

Během 2. světové války byl výrobní závod zničen. V roce 1945 padlo rozhodnutí o jeho obnovení, díky čemuž zahájil v roce 1946 svou činnost nový výrobní závod.

1946 - 49

Období vzkvétání závodu a rozšiřování sortimentu o cínovoolověné pájky, slévárenské bronzy, bronzy v podobě tyčí a pouzder, hliníkové slitiny. Zahájení výroby černé mědi. 

1950 - 62

1. etapa rozšiřování a spouštění nových oddělení: slévárny ingotů; lisovny; tažírny trubek a tyčí; tažírny drátů; rafinerie mědi. Vybudování odprašovací stanice plynů ze šachtových pecí - nesmírně důležité pro ochranu životního prostředí.  
V roce 1952 byl spuštěn první lis k vytlačování trubek a tyčí - zahájení výroby plastických výrobků.

1961
Dosavadní název závodu Prasownia Metali i Rafineria “Wrocław” se změnil na Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "HUTMEN".

1968-1972
Druhá etapa největšího rozšíření Hutmenu. Vznikají další nové výrobní haly: lisovny - tažírny; automatizovaná linka kontinuálního vertikálního lití mosazných ingotů; odprašovací stanice; pomocné objekty, sklady.

1973-1987
Modernizace závodu, modernizace technologií a kvality výrobků. Spuštění Střediska elektronické výpočetní techniky nezbytného pro podporu řízení firmy.

1989-1991
Reorganizace závodu soustředěná na navýšení plastické výroby.

1992

2. 3.1992 transformace státního podniku - Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "HUTMEN“ v jednočlennou společnost státní pokladny pod názvem HUTMEN S.A.

1992-1996

Přestavba technologické linky měděných trubek směrem k výrobě měděných trubek určených pro rozvody. Instalování moderních strojů a zařízení splňujících požadavky ochrany životního prostředí a zaručujících dosažení vysoké kvality výrobků odpovídající světovým standardům. Modernizace technologie výroby měděných plocháčů a mosazných a bronzových drátů.

1997

Debut HUTMENU na základním trhu Varšavské burzy cenných papírů.

1998

Zavedení systémů řízení kvality shodného s požadavky normy ISO 9002. Instalování otočného konvertoru s horním ventilátorem

Lata 2000-2004

Další restrukturalizace závodu. Zavedení integrovaného systému řízení IFS Applications určeného pro informatické řízení distribuce a financí.

2003 - Společnost Impexmetal S.A. se stává dominantním akcionářem Hutmen S.A.

Lata 2005 –2009

Vytvoření kapitálové skupiny Hutmen, společně se společnostmi Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. a HMN „Szopienice” S.A., v níž je Hutmen hlavní akcionář. Další restrukturalizace Hutmenu - přenesení výroby produktů z mosazi do WM „Dziedzice” S.A.

Lata 2010-současnost

Zahájení restrukturalizačních aktivit v Hutmen S.A. a v kapitálové skupině Hutmen.

V současnosti GK Hutmen tvoří společnosti: Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A., MBO-Hutmen jv Sp. z o.o.

2017

Boryszew S.A. a dceřiné společnosti z kapitálové skupiny Boryszew se stávají jediným akcionářem Hutmen S.A.

duben 2017 - zrušení dematerializace akcií Hutmen S.A.