Laboratoř

Rozsah zkoušek a uznávání

Laboratoř je uznávaná Polským registrem lodí č. TT/34/710405/16 v rozsahu:
  • Zkoušek chemického složení (spektrometrická a/nebo klasická metoda),
  • Zkoušek mechanických vlastností,
  • Metalografických zkoušek,
a disponuje uznáním č. TT/470/710405/16 v rozsahu
  • Zkoušek vířivými proudy (ET).
Kromě toho realizujeme:
  • zkoušky vod a splašků;
  • metalografické zkoušky (mimo jiné velikost „mikro“ a „makro“ zrna, identifikace nečistot);
  • zkoušky obsahu kyslíku;
  • zkoušky obsahu uhlíku a síry;
  • měřící služby: posuvná měřítka, mikrometrická zařízení, pásmová měřítka, mikrometrické odpichy, senzorové hloubkoměry a výškoměry apod.
Soubory ke stažení: 
Galeria: