POSLÁNÍ, VIZE, Hodnoty

POSLÁNÍ

Vyrábíme produkty, se kterými jsou spokojeni jak naši zákazníci, tak i my - výrobci.

VIZE

Vyrábíme produkty, které jsou známy po celém světě, soutěžíme jejich kvalitou a vycházíme v ústrety potřebám našich zákazníků.

Hodnoty

Při naplňování mise společnosti a tvorbě jejích hodnot se řídíme následujícími hodnotami:

  1. Poctivost v myšlení a jednání - jako základní pravidlo spolupráce.
  2. Partnerství a zodpovědnost - jako základ tvorby a upevňování vztahů uvnitř firmy a vazeb s okolím.
  3. Inovativnost a otevřenost vůči změnám - jako způsob zlepšování života.
  4. Zdokonalování se a profesionalita - jako způsob přístupu ke kladeným úkolům.
  5. Péče o životní prostředí - jako naše povinnost ve vztahu k budoucím generacím.