Životní prostředí

Otázku úcty k životnímu prostředí chápe HUTMEN sp zoo jako prioritu své činnosti, což se odrazilo v Environmentální a kvalitativní politice. V rámci směřování k splnění požadavků všech zainteresovaných stran se otázky působení na životní prostředí zohledňují ve všech rozhodnutích představenstva společnosti.

Fungující integrovaný systém řízení kvality a životního prostředí podle norem ISO 9001 a ISO 14001 je adekvátní k účelu existence organizace a jejímu kontextu, charakteru a míře vlivu aktivit a výrobků na životní prostředí a také k identifikovaným environmentálním aspektům.

V rámci působení na životní prostředí si stanovíme cíle:

  • kontroly velikosti emisí hluku,
  • kontroly emisí nečistot do atmosféry,
  • třídění vznikajícího odpadu za účelem zajištění jeho recyklace nebo bezpečného zneškodnění,
  • monitorování a racionálního hospodaření s energiemi.

V naší činnosti se soustředíme na:

  • dobré vzájemné vztahy s úřady a lokálními partnery vedením dialogu ve prospěch péče o životní prostředí,
  • uvědomění personálu ve věci nutnosti poznávání negativního působení společnosti na životní prostředí a povinnosti proti tomuto jevu preventivně jednat,
  • analyzování investičních projektů z aspektu shody s požadavky ochrany životního prostředí,
  • sdělování všem, kdo pracují pro organizaci a na jejím území, systémových environmentálních požadavků definovaných v dokumentaci za stimulování podmínek nahrávajících tvorbě povědomí a proekologických postojů během spolupráce,
  • hodnocení a výběr dodavatelů zaručujících dodávky materiálů a služeb bezpečných pro životní prostředí.

Prohlašujeme, že naší firmou produkované výrobky z mědi a jejích slitin jsou ekologicky bezpečné a podléhají recyklaci.

Hutmen sp zoo má plně upraveny formálně-právní vztahy ve věci ochrany životního prostředí.