Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
2/2010
Data publikacji: 
Thursday, October 14, 2010
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2010 roku, podpisał umowę zawartą pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 11.975 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 14.175 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: 302.991 tys. zł netto. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW