Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
7/2011
Data publikacji: 
Saturday, May 7, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do spółki wpłynęło zawiadomienie otrzymane od Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 106, podmiotu pośrednio dominującego wobec Hutmen S.A., iż spółka ta, w dniu 5 maja 2011 roku, otrzymała od spółki od niej zależnej Impexmetal S.A. zawiadomienie o wniesieniu 3.500.000 akcji Hutmen S.A. jako aportu niepieniężnego na rzecz spółki Impex-invest Sp. z o.o., bezpośrednio zależnej od Impexmetal S.A. W wyniku tej transakcji zmniejszył się o więcej niż 1% udział Impexmetal S.A. w ogólnej liczbie głosów na WZ Hutmen S.A. Jednocześnie Impexmetal S.A. poinformował, że udział Grupy Kapitałowej Impexmetal w ogólnej liczbie głosów na WZ Hutmen S.A. pozostał bez zmian. Przed rozliczeniem ww. transakcji: - Impexmetal S.A., spółka zależna od Boryszew S.A., posiadała bezpośrednio 16.001.196 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowiło 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Spółka Boryszew S.A. posiadała pośrednio, przez spółkę zależną Impexmetal S.A., 16.001.196 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowiło 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia ww. transakcji: - Impexmetal S.A., spółka zależna od Boryszew S.A., posiada bezpośrednio 12.501.196 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 12.501.196 głosów na WZ, co stanowi 48,84% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Impex-invest Sp. z o.o., spółka pośrednio zależna od Boryszewa S.A., posiada bezpośrednio 3.500.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.500.000 głosów na WZ, co stanowi 13,67% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. - Spółka Boryszew S.A. posiada pośrednio, poprzez spółki zależne, 16.001.196 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.001.196 głosów na WZ, co stanowi 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 ustawy o ofercie …...