Zmiana siedziby Spółki

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że z dniem 4 lipca 2017 r. zmieniła się siedziba Spółki, z Warszawy (ul. Jagiellońska 76) na Wrocław, ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław.