aktuelle Berichte

Numer raportu Data publikacji
1/2016 11.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2/2016 11.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
3/2016 12.01.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
4/2016 12.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
5/2016 14.01.2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
6/2016 20.01.2016 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
7/2016 22.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
8/2016 22.01.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
9/2016 25.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
10/2016 16.02.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
11/2016 01.03.2016 Zmianyw składzie Zarządu Hutmen S.A.
12/2016 21.04.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
13/2016 23.05.2016 Termin i porządek obrad ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.
14/2016 23.05.2016 Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.
15/2016 30.05.2016 Odwołanie prokury łącznej
16/2016 01.06.2016 Zmiany w składzie Zarządu Hutmen S.A.
17/2016 09.06.2016 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych na podstawie umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
18/2016 21.06.2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu
19/2016 21.06.2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
20/2016 21.06.2016 Akcjonariusze poiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.
21/2016 04.07.2016 Odpowiedzi na pytania Akcjonaiuszy udzielone w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych
22/2016 14.07.2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
23/2016 20.12.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
24/2016 21.12.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Hutmen Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 30.06.2016 Hutmen Skonsolidowany raport za I półrocze 2016