Zawiadomienie o apelacji od wyroku sądu w sprawie z powództwa MSP przeciwko HMN Szopienice w likwidacji

Numer raportu: 
22/2009
Data publikacji: 
Wednesday, August 12, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2009 roku, otrzymał od Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacji, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., zawiadomienie, w którym Spółka ta poinformowała o otrzymaniu odpisu Apelacji datowanej na dzień 24 lipca 2009 roku, a która do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynęła w dniu 31 lipca 2009 roku, złożonej do Sądu Apelacyjnego w Katowicach przez działającą w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorię Generalną. Złożona Apelacja dotyczy odwołania od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, wydanego w dniu 22 czerwca 2009 roku, w którym to Sąd wydał wyrok oddalający powództwo działającej w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorii Generalnej o uchylenie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenia HMN "Szopienice" S.A. w dniu 1 września 2009 roku i 26 września 2008 roku. Wskazana w Apelacji wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 18.796.112,00 złotych. W złożonej Apelacji, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, działająca w imieniu Skarbu Państwa, zaskarża ww. wyrok w części: 1. W punkcie 1, w którym Sąd oddalił pozew w części dotyczącej żądania uchylenia uchwały nr 5 w sprawie dalszego istnienia Spółki podjętej przez NWZ Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w dniu 1 września 2008 roku. 2. W punkcie 2, w którym Sąd oddalił pozew w części dotyczącej żądania uchylenia uchwały nr 4 w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji oraz uchwały nr 5 w sprawie odwołania członka zarządu i uchwały nr 7 w sprawie powołania likwidatora Spółki, podjętych przez NWZ Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w dniu 26 września 2008 roku. 3. W punkcie 4, w którym Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanej Spółki kwotę 2.717,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej...