Zawiadomienie o stanie posiadania akcji

Numer raportu: 
15/2013
Data publikacji: 
Friday, August 30, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 oraz Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, że na skutek wniesienia w dniu 30 sierpnia 2013 roku przez spółkę Impexmetal S.A. 5.500.000 akcji spółki Hutmen S.A. jako wkładu niepieniężnego na rzecz spółki Impex-invest Sp. z o.o., udział spółki Impexmetal S.A. zmniejszył się o więcej niż 1% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Jednocześnie spółka "Impex-invest Sp. z o.o. zawiadomiła, że w związku z dokonaniem wyżej opisanej transakcji jej udział przekroczył 33% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 9.646.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 9.646.355 głosów na WZ, co stanowiło 37,69% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 37,69% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Spółka Impex-invest Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 7.050.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 7.050.000 głosów na WZ, co stanowiło 27,54% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 27,54% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowiło 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia ww. transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 4.146.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 4.146.355 głosów na WZ, co stanowi 16,20% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 16,20% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Spółka Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 12.550.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów na WZ, co stanowi 49,03% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 49,03% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 ustawy o ofercie