Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności lub uchylenie uchwały WZ

Numer raportu: 
11/2015
Data publikacji: 
Monday, January 5, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał odpis pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, z powództwa czterech akcjonariuszy dotyczącego stwierdzenia nieważności (lub ewentualnie uchylenia) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. (o której uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 31 października 2014 r.). Sąd wyznaczył miesięczny termin na udzielenie odpowiedzi na ww. pozew. Podstawa prawna: §38 ust 1 pkt 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.