Zarządzenie przerwy w obradach ZWZ

Numer raportu: 
49/2007
Data publikacji: 
Friday, June 1, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. rozpoczętym w dniu 31 maja 2007 r., podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 15 czerwca 2007 r. o godzinie 12.00, w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A.

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 4) RMF z dnia 19.10.2005 r.
obradach. Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 15 czerwca 2007 r. o godzinie 12.00, w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A.

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 4) RMF z dnia 19.10.2005 r.