Deklaracja Właściwości Użytkowych

Ramowa instrukcja postępowania podczas stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych okrągłych bez szwu do wody i gazu w instalacjach sanitarnych i ogrzewania wyprodukowanych wg wymagań normy PN-EN 1057+A1:2010 oraz informacja w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia REACH.