Certyfikaty na wyroby

ZETOM - oznakowanie CE dla miedzianych rur instalcyjnych
Rosja - miedziane rury instalcyjne
PZH dla miedzianych rur instalacyjnych
DVGW + RAL dla miedzianych rur instalcyjnych
Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GJ/V-05/2015 z dnia 7 stycznia 2016 r.

Załącznik materiałowy do certyfikatu ADW i Dyrektywy Ciśnieniowej 2014-68-UE