Informacja do zapytania ofertowego nr 01/10/2017/POIR