Informacja do zapytania ofertowego nr 02/10/2017/POIR