Ogłoszenie - zapytanie ofertowe 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2017/POIR z dnia 28.10.2017 r.
dotyczy:
Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Innowacyjna technologia CONTICASTEX do wytwarzania nowoczesnych wyrobów z nowych odmian miedzi stopowych wykorzystująca system pozyskiwania wsadu metodą wielożyłowego ciągłego odlewania do góry oraz ciągłego wyciskania i ciągnienia" w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
 
 

Pliki do pobrania: