Roman Hyski

Polski
Stanowisko: 
Z-ca Kierownika Działu Technicznego
Dział: 
Dział techniczny
e-mail: 
roman.hyski@hutmen.pl
Tel. stacjonarny: 
+48 71 334-85-03
Komórka: 
+48 661 947 759