Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2008 02.01.2008 Oświadczenie Emitenta w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie
2/2008 28.01.2008 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
3/2008 28.01.2008 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 r.
4/2008 28.01.2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
5/2008 30.01.2008 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
6/2008 04.03.2008 Rozwiązanie znaczącej umowy
7/2008 14.04.2008 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i kwartalnego
8/2008 24.04.2008 Zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego
9/2008 30.04.2008 Rozwiązanie znaczącej umowy
10/2008 21.05.2008 Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2007 r.
11/2008 27.05.2008 Termin i porządek obrad ZWZ
12/2008 06.06.2008 Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 r.
13/2008 16.06.2008 Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz informacja o kandydatach do jej składu
14/2008 20.06.2008 Treść uchwał ZWZ podjętych w dniu 19 czerwca 2008 r.
15/2008 20.06.2008 Powołanie osób nadzorujących
16/2008 20.06.2008 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
17/2008 01.07.2008 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
18/2008 09.07.2008 Zawiadomienie o zawieszeniu sporu zbiorowego
19/2008 01.08.2008 Awaria pieca do wyżarzania wyrobów miedzianych
20/2008 27.08.2008 Uchwała rady nadzorczej spółki zależnej w sprawie dalszego istnienia tej spółki
21/2008 29.08.2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
22/2008 08.09.2008 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2008 r.
23/2008 26.09.2008 Decyzja o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki zależnej
24/2008 09.10.2008 Decyzja o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki zależnej
25/2008 16.10.2008 Zawiadomienie o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał NWZ spółki zależnej
26/2008 05.11.2008 Zawiadomienie o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał NWZ spółki zależnej
27/2008 07.11.2008 Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną
28/2008 18.11.2008 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
29/2008 28.11.2008 Zawiadomienie o postanowieniu sądu w sprawie wstrzymania likwidacji spółki zależnej
30/2008 10.12.2008 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Hutmen PSr 2008 01.01.2008 Hutmen PSr 2008