Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2011 04.01.2011 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2011 24.01.2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.
3/2011 03.02.2011 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
4/2011 14.02.2011 Zmiana terminu publikacji sprawozdania kwartalnego za 4 kwartał 2010 r.
5/2011 14.02.2011 Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2010 r.
6/2011 06.05.2011 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
7/2011 07.05.2011 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A.
8/2011 10.05.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
9/2011 27.05.2011 Termin i porządek obrad ZWZ
10/2011 06.06.2011 Uzupełnienie porządku ZWZ
11/2011 23.06.2011 Treść uchwał ZWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2011 r.
12/2011 23.06.2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ w dniu 22 czerwca 2011 r.
13/2011 23.06.2011 Powołanie osób nadzorujących
14/2011 25.07.2011 Powołanie prokurentów samoistnych
15/2011 05.08.2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 r.
16/2011 05.08.2011 Termin i porządek obrad NWZ Hutmen S.A.
17/2011 09.08.2011 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
18/2011 17.08.2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
19/2011 22.08.2011 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
20/2011 23.08.2011 Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny
21/2011 29.08.2011 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
22/2011 31.08.2011 Treść uchwał NWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 r.
23/2011 31.08.2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
24/2011 02.09.2011 Rezygnacja osoby nadzorującej
25/2011 02.09.2011 Zmiany w składzie Zarządu Hutmen S.A.
26/2011 02.09.2011 Informacje o Prezesie Zarządu powołanym w dniu 1 września 2011 r.
27/2011 15.09.2011 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
28/2011 22.09.2011 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
29/2011 22.09.2011 Termin i porządek obrad NWZ Hutmen S.A.
30/2011 29.09.2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
31/2011 30.09.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
32/2011 11.10.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
33/2011 17.10.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
34/2011 18.10.2011 Treść uchwał NWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 18 października 2011 r.
35/2011 18.10.2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
36/2011 04.11.2011 Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny
37/2011 01.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
38/2011 15.12.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
Hutmen PSr 2011r 01.01.2011 Hutmen PSr 2011r