Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2012 13.01.2012 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2012 30.01.2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.
3/2012 02.02.2012 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
4/2012 16.02.2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
5/2012 28.03.2012 Aneks do umowy znaczącej zawartej przez podmiot zależny od Emitenta
6/2012 13.04.2012 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok
7/2012 14.04.2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
8/2012 30.04.2012 Termin i porządek obrad ZWZ
9/2012 15.05.2012 Treść załączników, które mają być przedmiotem ZWZ Hutmen S.A.
10/2012 31.05.2012 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.
11/2012 31.05.2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.
12/2012 31.05.2012 Powołanie Członków Zarządu Hutmen S.A. kolejnej kadencji
13/2012 31.05.2012 Zawarcie umów znaczących przez Emitenta i podmiot zależny od Emitenta
14/2012 17.07.2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15/2012 31.07.2012 Zmiana w zakresie udzielonych prokur
16/2012 21.08.2012 Nowy operator ESPI
17/2012 23.08.2012 Zawarcie kolejnej umowy faktoringowej przez spółkę zależną od Emitenta - przekroczenie progu umowy znaczącej
18/2012 28.09.2012 Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta - przekroczenie progu umowy znaczącej
19/2012 31.10.2012 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji
20/2012 05.11.2012 Zawiadomienia osób zobowiązanych
20/2012 K 12.12.2012 Korekta raportu nr 20/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
21/2012 13.11.2012 Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny
22/2012 14.11.2012 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał roku obrotowego 2012
23/2012 16.11.2012 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
24/2012 21.11.2012 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta
25/2012 07.12.2012 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A.
26/2012 11.12.2012 Zawiadomienie osób zobowiązanych
26/2012K 12.12.2012 Korekta raportu nr 26/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
27/2012 14.12.2012 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji
28/2012 17.12.2012 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
Hutmen psr 2012 01.01.2012 Hutmen psr 2012