Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2013 15.01.2013 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2013 28.01.2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
3/2013 07.02.2013 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od emitenta (informacja poufna)
4/2013 05.03.2013 Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
5/2013 26.04.2013 Wykaz informacji opublikowanych w 2012 roku
6/2013 08.05.2013 Termin i porządek obrad ZWZ
7/2013 08.05.2013 Treść załączników, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Hutmen S.A.
8/2013 01.07.2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r. oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie do protokołu
9/2013 05.06.2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r.
10/2013 21.06.2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta
11/2013 28.06.2013 Zawarcie znaczącej umowy przez emitenta
12/2013 17.07.2013 Pożar na terenie Hutmen S.A.
13/2013 19.07.2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta
14/2013 25.07.2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15/2013 30.08.2013 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji
16/2013 03.09.2013 Zawiadomienia osób zobowiązanych
17/2013 05.09.2013 Jednolity tekst Statutu Hutmen S.A.
18/2013 07.11.2013 Wybuch pieca na terenie Hutmen S.A.
19/2013 19.11.2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
Hutmen PSr 2013 01.01.2013 Hutmen PSr 2013