Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2014 27.01.2014 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2014 29.01.2014 Terminy publikacji raportów okresowych
3/2014 13.03.2014 Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
4/2014 04.04.2014 Informacja o planowanym odpisie aktualizującym - informacja poufna
5/2014 02.06.2014 Termin i porządek obrad ZWZ w dniu 30.06.2014
6/2014 02.06.2014 Projekty uchwał ZWZ
7/2014 17.06.2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
8/2014 01.07.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% na ZWZ
9/2014 01.07.2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ
10/2014 01.07.2014 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
11/2014 01.07.2014 Wygaśnięcie upoważnienia do nabycia akcji własnych - inf. Poufna
12/2014 01.07.2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
13/2014 24.07.2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14/2014 03.10.2014 Żądanie akcjonariuszy zwołania NWZ
15/2014 03.10.2014 Termin i porządek obrad NZW
16/2014 03.10.2014 Projekty uchwał na NWZ 31.10.2014
17/2014 10.10.2014 Stanowisko Zarządu Hutmen S.A. dot. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
18/2014 31.10.2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
19/2014 31.10.2014 Treść uchwał podjętych na NWZ
20/2014 04.11.2014 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kw. 2014
21/2014 25.11.2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
22/2014 25.11.2014 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
23/2014 27.11.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
24/2014 04.12.2014 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
25/2014 04.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
26/2014 10.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
27/2014 17.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
28/2014 22.12.2014 Rejestracja zmian w Statucie Hutmen S.A.
29/2014 22.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
30/2014 23.12.2014 Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza WZ
31/2014 31.12.2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
32/2014 31.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
Hutmen PSr 2014 01.01.2014 Hutmen PSr 2014