Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2015 07.01.2015 Aneks do znaczącej umowy zawartej przez Emitenta
2/2015 07.01.2015 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez Emitenta
3/2015 09.01.2015 Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności lub uchylenie uchwały WZ
4/2015 14.01.2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
5/2015 15.01.2015 Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
6/2015 16.01.2015 Terminy publikacji raportów okresowych
7/2015 23.01.2015 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
8/2015 30.01.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza
9/2015 30.01.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
10/2015 30.01.2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
11/2015 05.01.2015 Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności lub uchylenie uchwały WZ
12/2015 17.02.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza
13/2015 27.02.2015 Jednolity tekst Statutu Hutmen S.A.
14/2015 19.03.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
15/2015 27.03.2015 Termin i porządek obrad ZWZ
16/2015 27.03.2015 Projekty uchwał ZWZ na 23.04.2015
17/2015 31.03.2015 Zawiadomienie osób zobowiązanych
18/2015 02.04.2015 Treść załączników, które mają być przedmiotem obrad ZWZ
19/2015 23.04.2015 Powołanie Zarządu kolejnej kadencji
20/2015 24.04.2015 Zmiana w składzie RN
21/2015 24.04.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ
21/2015K 24.04.2015 Korekta raportu nr 21/2015
22/2015 27.04.2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
23/2015 04.05.2015 Zmiany w zakresie prokury
24/2015 15.05.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
25/2015 20.05.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta
26/2015 03.06.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
27/2015 03.06.2015 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez Emitenta
28/2015 12.06.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
29/2015 15.06.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
30/2015 30.06.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
31/2015 02.07.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
32/2015 09.07.2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
33/2015 24.07.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
34/2015 06.08.2015 Postanowienie Sądu Apelacyjnego
35/2015 26.08.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
36/2015 09.09.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
37/2015 15.09.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Apelacyjnego
38/2015 29.09.2015 Podpisanie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta
39/2015 02.10.2015 Żądanie Akcjonariusza zwołania NWZ
40/2015 02.10.2015 Termin i porządek obrad NWZ
41/2015 02.10.2015 Projekty uchwał NWZ w dniu 29.10.2015
42/2015 05.10.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
43/2015 06.10.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
44/2015 07.10.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
45/2015 16.10.2015 Informacja o planowanym odpisie aktualizującym - inf. poufna
46/2015 19.10.2015 Stanowisko Zarządu do ogłoszonego wezwania dot. sprzedaży akcji Hutmen S.A.
47/2015 28.10.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
48/2015 30.10.2015 Treść uchwał podjętych na NWZ
49/2015 30.10.2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
50/2015 03.11.2015 Złożenie pisma do KNF w sprawie wycofania wniosku o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji Hutmen S.A.
51/2015 17.11.2015 Informacja o ofercie nabycia akcji spółki zależnej od Emitenta
52/2015 19.11.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie z powództwa akcjonariuszy
53/2015 01.12.2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
54/2015 01.12.2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
55/2015 01.12.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
56/2015 04.12.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
57/2015 08.12.2015 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej
58/2015 09.12.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
59/2015 16.12.2015 Aneks do znaczącej umowy zawartej przez Emitenta
60/2015 17.12.2015 Informacja o decyzji KNF o umorzeniu postępowania administracyjnego
61/2015 30.12.2015 Zmiana adresu siedziby Hutmen S.A.
62/2015 30.12.2015 Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej
Hutmen PSr 2015 01.01.2015 Hutmen PSr 2015