Dział Księgowo-Finansowy

Główny Księgowy
joanna.fal-kabala@hutmen.pl
+48 71 334-87-60
+48 660-787-354
+48 71 334-87-66
niemiecki
Z-ca Głównego Księgowego
mariusz.gajewski@hutmen.pl
+48 71 334-85-74
+48 609-903-237
+48 71 334-85-72
Angielski