Dział techniczny

Kierownik Działu Technicznego
krzysztof.zaprzalski@hutmen.pl
+48 71 334-84-10
+48 695 107 616
Z-ca Kierownika Działu Technicznego
roman.hyski@hutmen.pl
+48 71 334-85-03
+48 661 947 759