Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ

Numer raportu: 
8/2017
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 6, 2017
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. ("NWZ"): 1. Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 49,03% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 2. SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentująca 6.165.383 sztuk akcji, stanowiących 24,09% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 6.165.383 głosów, stanowiących 24,09% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 3. SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentująca 3.528.196 sztuk akcji, stanowiących 13,78% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.528.196 głosów, stanowiących 13,78% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 4. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, , reprezentująca 2.657.532 sztuk akcji, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na NWZ Hutmen S.A., uprawniających do 2.657.532 głosów, stanowiących 10,38% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 6 lutego 2017 r. oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych było reprezentowane 100% kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: art. 7 pkt. 3 Ustawy o ofercie