Aneks do umowy znaczącej zawartej przez podmiot zależny od Emitenta

Numer raportu: 
5/2012
Data publikacji: 
środa, Marzec 28, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2012 roku, otrzymał zawiadomienie od Walcowni Metali "Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., iż Zarząd WM "Dziedzice" S.A. otrzymał drugostronnie podpisany aneks nr 1 z dnia 2 lutego 2012 r. do umowy sprzedaży złomów z dnia 8 lutego 2011 r., zawartej ze Spółką KARO BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, o której Hutmen S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 3/2011. Na mocy podpisanego aneksu termin obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2012 r. Cena za poszczególne partie dostarczanych złomów została ustalona jako iloczyn ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) i średniego kursu dolara amerykańskiego w NBP z uzgodnionego okresu ustalania cen oraz współczynnika stałego ustalonego przez strony umowy. Szacowana wartość umowy w roku 2012 wynosi 150 mln zł netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy w dniu zawarcia oraz aneksu przedłużającego czas jej obowiązywania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie