Awaria pieca do wyżarzania wyrobów miedzianych

Numer raportu: 
19/2008
Data publikacji: 
piątek, Sierpień 1, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do uszkodzenia pieca do wyżarzania wyrobów miedzianych. W wyniku wybuchu pieca, siedmiu pracowników odniosło nieznaczne obrażenia. Po opatrzeniu przez lekarzy zostali zwolnieni do domów. Wartość netto uszkodzonego pieca wynosi 780 tys. złotych i jest objęta polisą ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk. Nie powstały żadne inne istotne zniszczenia maszyn, urządzeń, budynku hali produkcyjnej oraz infrastruktury technicznej. Uszkodzony piec był wykorzystywany do produkcji wyrobów miedzianych. Wielkość produkcji realizowanej na uszkodzonym piecu stanowi około 5% produkcji ogółem Hutmen S.A. Ponadto, Zarząd Hutmen S.A. informuje, że na dzień dzisiejszy nie występuje żadne zagrożenie w zakresie utrzymania ciągłości dostaw wyrobów produkowanych przez Hutmen S.A., we wszystkich asortymentach.  Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej...