Decyzja o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki zależnej

Numer raportu: 
23/2008
Data publikacji: 
piątek, Wrzesień 26, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A., spółki zależnej od Hutmen S.A., w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 26 września 2008 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki HMN Szopienice S.A. i otwarciu jej likwidacji, z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego w Katowicach. Jednocześnie Zgromadzenie odwołało dotychczasowy skład zarządu, powołując likwidatora spółki w osobie Pana Adama Smolenia, dotychczasowego Członka Zarządu, Dyrektora Operacyjnego HMN Szopienice S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24  RMF z dnia 19 października 2005 r.